eligibility criteria News in Pakistan - Daytimes.pk